Εννιάμηνη μετ’ αποδοχών άδεια και σε πατέρα επιδίκασε δικαστήριο

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

StumpleUpon DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter FaceBook

FATHER Εννιάμηνη μετ’ αποδοχών άδεια δικαιούται πατέρας εργαζόμενος για την ανατροφή του παιδιού του, όταν δεν την έχει λάβει η σύζυγός του, σύμφωνα με δικαστική απόφαση.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά, πατέρας δημόσιος υπάλληλος πρέπει να λαμβάνει μετ' αποδοχών την εννιάμηνη άδεια για την ανατροφή του παιδιού του, όταν δεν την έχει λάβει η σύζυγός του.

Ακόμη, το δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμα του άνδρα να εισπράξει ως αποζημίωση ποσό 10.332 ευρώ συν τους νόμιμους τόκους μίας πενταετίας επειδή η υπηρεσία του αρνήθηκε να του χορηγήσει άδεια ανατροφής εννέα μηνών που ζητούσε το Στον πατέρα μάλιστα επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 10.332 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί με τις εννιάμηνες αποδοχές του.

Αναγνωρίζοντας ότι κοινοτική οδηγία κατοχυρώνει το δικαίωμα των ανδρών να κάνουν χρήση της άδειας ανατροφής υπό διάφορες προϋποθέσεις που προσδιορίζονται νομοθετικά, το δικαστήριο σημειώνει ακόμη επίσης στην απόφασή του πως η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται άνευ αποδοχών, καθώς θεμελιώνονται παράνομη παράλειψη και δικαίωμα αποζημίωσης. Παράλληλα, ο άνδρας μπορεί να ζητήσει αποζημίωση εφόσον αποδείξει ότι με την άρνηση χορήγησης άδειας ανατροφής υπέστη και άλλου είδους ζημία, όπως για παράδειγμα πρόσθετες δαπάνες για τη φροντίδα του παιδιού του.

Ο δημόσιος υπάλληλος στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, που προσέφυγε στη δικαιοσύνη, έλαβε τη γονεϊκή άδεια των εννέα μηνών, αλλά το νοσοκομείο δεν του κατέβαλε τις αποδοχές του για το διάστημα που απουσίαζε.

«Και ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια μετ` αποδοχών διαρκείας εννέα μηνών, που η ως άνω διάταξη προβλέπει για τις μητέρες δημόσιες υπαλλήλους, προκειμένου να ασχοληθεί με την ανατροφή του τέκνου του, εφόσον η σύζυγός του δεν κάνει χρήση της άδειας αυτής. Κατά συνέπεια, εν προκειμένω, παρανόμως τα αρμόδια όργανα του εναγομένου απέρριψαν σιωπηρά τις αιτήσεις του ενάγοντα και δεν του χορήγησαν την ανωτέρω γονική άδεια μετ’ αποδοχών για τα δύο τέκνα του», αναφέρει το δικαστήριο.

http://www.tvxs.gr