Κενά στην ενημέρωση έχουν γυναίκες με καρκίνο στο μαστό

Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

StumpleUpon DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter FaceBook

Της Σοφίας Νέτα

Σημαντικά δεδομένα σχετικά με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των γυναικών με καρκίνο του μαστού παρουσιάστηκαν και στην Ελλάδα μέσω της πρωτοβουλίας GAEA, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν κενά στην ενημέρωση των ασθενών ειδικά όσον αφορά στην έναρξη της επικουρικής ενδοκρινικής θεραπείας (ορμονοθεραπείας) και τον κίνδυνο υποτροπής του καρκίνου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 80 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρώιμο καρκίνο μαστού που λάμβαναν ορμονοθεραπεία για ένα χρόνο ή περισσότερο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες αστικές πόλεις - Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο Κρήτης, Άρτα, Άργος και Ναύπλιο.

Συγκεκριμένα, τα κύρια ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι:
Με την έναρξη της ορμονοθεραπείας, οι ασθενείς λαμβάνουν κυρίως πληροφορίες για τη διάρκεια (79%) και τα οφέλη (66%) της ορμονοθεραπείας, ενώ σε μικρότερο βαθμό ενημερώνονται για τις πιθανές παρενέργειες (46%) και σχετικά με τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου, ενώ υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία (21%) ή μόλις τη σταματήσουν (19%).

Παράλληλα, η πλειοψηφία των γυναικών (53%) αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου του μαστού ως πολύ χαμηλό, ενώ σχεδόν το 20% δηλώνει πως δεν γνωρίζει αν ο κίνδυνος είναι υψηλός ή χαμηλός.

Στην πλειοψηφία τους (74%), οι γυναίκες με καρκίνο μαστού συμμετέχουν ελάχιστα ή και καθόλου στην απόφαση για την έναρξη της ορμονοθεραπείας. Παρ’ όλα αυτά, φαίνονται ικανοποιημένες με το βαθμό συμμετοχής τους (μέσος όρος 3,8 στα 5), ενώ δεν φαίνεται να επιθυμούν μεγαλύτερη συμμετοχή (σε ποσοστό 59%).

Σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι υπάρχει μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενούς και ιατρού:

* 85% δηλώνει ότι έχει μια καλή σχέση με τον ιατρό της και εμπιστεύεται τις αποφάσεις του όσον αφορά στη λήψη της ορμονοθεραπείας,
* 75% αισθάνεται ότι ο ιατρός της την ενθαρρύνει να κάνει ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία της,
* Παρ’ όλα αυτά μόνο το 41% δηλώνει ότι ο ιατρός της, της λέει όσα χρειάζεται να γνωρίζει σχετικά με την ορμονοθεραπεία.

Ενώ περίπου 1 στις 2 γυναίκες (48%) θεωρεί αρνητική την επίδραση της ορμονοθεραπείας στην καθημερινή ζωή της, η πλειοψηφία (71%) αισθάνεται προστατευμένη:

* 58% πιστεύει ότι έχει θεραπευτεί,
* 56% νιώθει ότι έχει τον έλεγχο της νόσου,
* 51% εφησυχάζει ότι δεν θα επανεμφανιστεί καρκίνος,
* ενώ 55% ανησυχεί για τις μακροχρόνιες επιδράσεις της ορμονοθεραπείας.

Ως βασικές πηγές ενημέρωσης σχετικά με την ορμονοθεραπεία αναδεικνύονται ο ιατρός (82%), το ενημερωτικό φυλλάδιο που συνοδεύει τα δισκία (80%), οι ομάδες υποστήριξης ασθενών με καρκίνο μαστού (67%), οι άλλες γυναίκες που έχουν λάβει ορμονοθεραπεία (66%), καθώς και οι εφημερίδες (56%).

Ενώ, βασικές πηγές υποστήριξης για τις ασθενείς αποτελούν κυρίως η οικογένεια/φροντιστές (86%), ο ιατρός (86%), και οι φίλοι (85%), καθώς επίσης και οι ομάδες στήριξης ασθενών με καρκίνο του μαστού αλλά και ο ψυχοθεραπευτής/σύμβουλος.

Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν από κοινού η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ), η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ), η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), η Europa Donna Hellas, και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ‘Άλμα Ζωής’, οι οποίοι αποτελούν την Οργανωτική Επιτροπή.

Για τη συλλογή του κατάλληλου δείγματος οι παραπάνω φορείς συνεργάστηκαν επίσης με τοπικούς συλλόγους ασθενών, όπως ο Σύλλογος Νέας Μηχανιώνας, η ‘Αλληλεγγύη’ Άργους και ‘Ευ Ζω με τον Καρκίνο’ Ηρακλείου Κρήτης. Η έρευνα διεξήχθη μέσω προσωπικών συνεντεύξεων διάρκειας 15-20 λεπτών, μεταξύ 17/10/08 και 16/02/09. Η έρευνα GAEA είναι μία πρωτοβουλία της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis.

πηγή