Βρεφικό γάλα: Πρόταση κατάργησης της αποκλειστικής διάθεσης από τα φαρμακεία

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

StumpleUpon DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter FaceBook

022 Δεν λειτουργεί ακόμη ο ανταγωνισμός στην αγορά βρεφικού γάλακτος, όπως προκύπτει από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία γνωστοποιείται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ότι πρέπει να προχωρήσει σε επιπλέον αποφάσεις.
Με την υπ' αριθ. 12/VI/2011 Γνωμοδότησή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, πρότεινε ομόφωνα (μετά και την αποδέσμευση του ανωτάτου επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης) να καταργηθεί η παρ. 2 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης Υ1/Γ.Π.47815/2008-ΦΕΚ 1478/Β/28.7.2008 αναφορικά με τη διάθεση των παρασκευασμάτων γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας (για βρέφη 0-6 μηνών) μόνο από τα φαρμακεία και για όσα από τα προϊόντα αυτά δεν χρήζουν ιατρικής συνταγής.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται η αποκλειστική διάθεση από τα φαρμακεία αδιακρίτως των εν λόγω παρασκευασμάτων, όπως τονίζεται στην γνωμοδότηση, συνιστά εμπόδιο στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού που δεν δικαιολογείται από υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος.
Ειδικότερα, η ισχύουσα ρύθμιση, δημιουργεί φραγμούς εισόδου σε δυνητικούς ανταγωνιστές (π.χ. καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων) και στεγανοποιεί την αγορά λιανικής, ενώ παράλληλα περιορίζει την ελευθερία των προμηθευτών να διανέμουν τα προϊόντα τους σε εναλλακτικά δίκτυα.
Με την ισχύουσα, δηλαδή, Υπουργική Απόφαση, η διανομή βρεφικού γάλακτος καθίσταται λιγότερο αποδοτική και οι καταναλωτές στερούνται επιλογών και πλεονεκτημάτων που ενδεχομένως θα προέκυπταν από τον συνδυασμό διανομή - τιμή.
«Ο υφιστάμενος αυτός περιορισμός δεν αποτελεί πρόσφορο και αντικειμενικά αναγκαίο, ούτε και αναλογικό κανονιστικό μέσο για την εξυπηρέτηση τυχόν λόγων δημοσίου συμφέροντος, όπως η προστασία της υγείας των βρεφών και η προαγωγή της αξίας του θηλασμού. Και τούτο, διότι η πληροφόρηση των καταναλωτών αλλά και η ποιότητα των παρασκευασμάτων βρεφικού γάλακτος, ανεξάρτητα από την ηλικία του βρέφους, διασφαλίζεται από την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία με δεσμευτικές διατάξεις που αφορούν, ειδικότερα, στη σύνθεση, σήμανση, διαφήμιση και εν γένει κυκλοφορία του προϊόντος. Επίσης, η ωφέλεια για τους καταναλωτές από το σύστημα διανυκτέρευσης ορισμένων φαρμακείων δεν θα παραβλαφθεί με την προτεινόμενη νέα ρύθμιση, αφού και στο εξής η διάθεση θα εξακολουθήσει να γίνεται από τα φαρμακεία, παράλληλα με τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, όπως ακριβώς σήμερα γίνεται με τα παρασκευάσματα γάλακτος της δεύτερης βρεφικής ηλικίας, χωρίς κανένα πρόβλημα, επ' ωφελεία των καταναλωτών και της αποδοτικότερης λειτουργίας του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά» καταλήγει η γνωμοδότηση της επιτροπής.

health.in.gr, ΑΠΕ