Μάθε παιδί μου… Ιντερνετ με ασφάλεια από το Δημοτικό!

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

StumpleUpon DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter FaceBook


Αναγκαία κρίνεται η εκπαίδευση των παιδιών για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, ενώ θεωρείται απαραίτητο να διδάσκεται στα σχολεία από την πρώτη βαθμίδα της σχολικής κλίμακας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, 99% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο, ενώ 70% από αυτούς θεωρούν ότι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η καταλληλότερη βαθμίδα για να ξεκινήσει η εκπαίδευση. Ωστόσο, ένα 19% επιλέγει το Γυμνάσιο, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 11% θεωρεί ότι η εκπαίδευση στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου πρέπει να ξεκινάει από το Νηπιαγωγείο.
Όσον αφορά το τρόπο μάθησης, περίπου οι μισοί θεωρούν ότι πρέπει να ενσωματωθεί στο μάθημα της πληροφορικής, ενώ επικράτησαν και οι απόψεις να γίνει διαθεματική προσέγγιση ή ως σεμινάριο που θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

81% των εκπαιδευτικών υποστηρίζουν ότι το μάθημα αυτό πρέπει να γίνεται με συνδυασμό πρακτικών όπως βοηθήματα cd-rom, δικτυακό υλικό και σεμινάρια, για να υπάρξει ολοκληρωμένη αντίληψη των μαθητών σχετικά με την ασφαλή χρήση του Ιντερνετ.

Στην ανοιχτή ερώτηση αναφορικά με τις ανάγκες των παιδιών σε σχέση με την εκπαίδευση στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, οι εκπαιδευτικοί έδωσαν μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και σκέψης, στην ανάπτυξη μηχανισμών αυτοπροστασίας, στην κατανόηση των κινδύνων, στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, στη σωστή διαχείριση και χρήση διαδικτυακών μορφών επικοινωνίας και στην αξιοπιστία της διαδικτυακής πληροφορίας, τονίζοντας τη σημασία της βιωματικής εκπαίδευσης επάνω σ’ αυτά τα θέματα.

Όσον αφορά τις αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζεται να υλοποιηθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να μπορέσει επιτυχώς να ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα η εκπαίδευση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν τις ανάγκες των σχολείων σε αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομή και ειδικότερα στην ανάγκη διασύνδεσης των σχολικών εργαστηρίων με το Διαδίκτυο σε διαρκή βάση. Τονίστηκε ακόμη η ανάγκη ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να αναλάβουν ένα τέτοιου είδους μάθημα. Πολλοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που αναφέρθηκαν στην ανάγκη εισαγωγής του μαθήματος της Πληροφορικής στο Δημοτικό, καθώς πλέον τα παιδιά αποκτούν υπολογιστή πολύ νωρίτερα από ό,τι ξεκινούν τα μαθήματα Πληροφορικής στο σχολείο, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που ζητούν την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής σ’ όλες τις βαθμίδες με τη χρήση του Διαδικτύου κατά τη διάρκεια όλων των μαθημάτων.

Τέλος, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι τα Ελληνόπουλα δεν έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τους μαθητές άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, ωστόσο η χαμηλή διείσδυση του Διαδικτύου στην Ελλάδα, καθώς και η απουσία ψηφιακής εμπειρίας της πλειονότητας των γονέων και πολλών εκπαιδευτικών αποτελούν τροχοπέδη στη σωστή και έγκαιρη εκπαίδευση.

(Πηγή Πασσά Δήμητρα - apogevmatini.gr)