Βαριά πρόστιμα για όσους παραβιάσουν την απαγόρευση του καπνίσματος

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

StumpleUpon DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter FaceBook

Σύμφωνα με τον Αντώνη Τσελέντη στον σημερινό Ταχυδρόμο, έχει σταλεί εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών, προς τους Δήμους και τις υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας, για την εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στις Δημόσιες υπηρεσίες.
Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα, όπου γίνεται αναφορά για διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες υπαλλήλους, αλλά και για πρόστιμα που φτάνουν μέχρι τα 500€!!!
«Σας ενημερώνουμε ότι από 1ης Ιουλίου 2009 εφαρμόζεται απαγόρευση του καπνίσματος, μεταξύ άλλων και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του ΟΤΑ α΄ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρο 3 του Ν.3730 /2008 ( ΦΕΚ 262/Α΄/ 23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» .
Δεδομένου ότι ο νόμος επιβάλει τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων που κυμαίνονται από 50 έως 500 ευρώ, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το προσωπικό όλων των υπηρεσιών σας, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου, ειδικότητας και βαθμού, ότι από 1ης Ιουλίου 2009 δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των υπηρεσιών.
Περαιτέρω, να τους γνωστοποιηθεί ότι η παραβίαση της απαγόρευσης αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο διώκεται με την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του κάθε φορέα ( π.χ Υπαλληλικό Κώδικα, Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων κλπ).
Εφεξής το κάπνισμα, τονίζεται στο έγγραφο που υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, θα επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία πρόκειται να εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης (άρθρο 3, παρ.1).
Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η προετοιμασία όλων των δημόσιων υπηρεσιών και η λήψη μέτρων, ώστε από την 1η Ιουλίου 2009 να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Νόμου 3730 /08 (ΦΕΚ 262 Α΄)

πηγή