ΠΡΟΣΟΧΗ-ΕΦΕΤ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ''LIDL HELLAS''

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

StumpleUpon DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter FaceBook

137

Ενηµέρωση σχετικά µε ανάκληση µανιταριών  Ο Ε.Φ.Ε.Τ., ενηµερώθηκε εκτάκτως το Σάββατο βράδυ και περί ώρα 22.30, µέσω του Συστήµατος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιµα και τις Ζωοτροφές (RASFF) σχετικά µε τη διακίνηση µανιταριών, τα οποία δεν είχαν υποστεί επαρκή θερµική επεξεργασία, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να αποκλειστεί η ανάπτυξη µικροοργανισµών και κατά συνέπεια να υφίσταται πιθανός κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία.
Το πρόβληµα εντοπίστηκε σε µανιτάρια µε ονοµασία πώλησης «Μανιτάρια 1. διαλογής ολόκληρα, συσκευασίας 400gr», εµπορική επωνυµία «FRESHONA» και ηµεροµηνία λήξης 31.12.2014, τα οποία διακινούνται µέσω της εταιρείας «LIDL Hellas», ενώ ως παραγωγός εµφανίζεται πολωνική επιχείρηση.
Σύµφωνα µε τις γερµανικές αρχές, η γερµανική επιχείρηση «LIDL», στο πλαίσιο των αυτοελέγχων της, εντόπισε το πρόβληµα στην γραµµή παραγωγής του ανωτέρω προϊόντος, το οποίο και υφίστατο τους τελευταίους 10-11 µήνες.
Για το λόγο αυτό και ως όφειλε ενηµέρωσε για το περιστατικό τις αρµόδιες αρχές, ενώ παράλληλα προέβη σε ανάκληση/ απόσυρση του προϊόντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άµεση ανάκληση / απόσυρση του συγκεκριµένου προϊόντος από την επιχείρηση «LIDL Hellas», καθώς και προληπτική ανάκληση/ απόσυρση των συνολικών παρτίδων της εµπορικής επωνυµίας «FRESHONA Μανιτάρια 1. διαλογής ολόκληρα, συσκευασίας 400gr», ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα ο ΕΦΕΤ βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τις γερµανικές αρχές για την περαιτέρω παρακολούθηση του συγκεκριµένου περιστατικού. 

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προµηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (κάτωθι φωτογραφίες), να µην το καταναλώσουν. 
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας τόνισε: «Η προστασία της δηµόσιας υγείας µέσω της διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων είναι µια συνεχής προσπάθεια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα.
Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι το προσωπικό του ΕΦΕΤ, ξεπερνώντας τις κρατούσες δηµοσιοϋπαλληλικές αντιλήψεις και µε βαθύ αίσθηµα ευθύνης προς τους έλληνες καταναλωτές είναι παρόν σε αυτή την προσπάθεια.»